Tjurar

Bonnorps Gård AB

En av våra stamtjurar går idag på Irland och betar och här hemma ligger hans sperma i kvävekärlet. Vi semenierar till största delen för att sedan släppa Pluto på resterande. Det är i första och främst Brogach 4th of Craigowmill som vi seminerar med. Vi har även användt en del svenska tjurar.

406 Brogach 4th of Craigowmill SWE 8014 SWE 541989

7076 Xing av Bonnorp född 16-03-30

7080 Xung av Bonnorp född 16-06-05

 

7082 Ymer av Bonnorp född 17-03-19

7084 Ygg av Bonnorp född 17-04-15

Copyright © All Rights Reserved