Hem

Om Bonnorp

Gården har med säkerhet funnits redan under vikingatiden, men mer dokumenterade uppgifter finns från 1500-talet då namnet var Bondatorp och ägaren Svante Stenson Sture, en av de första grevarna i Sverige, och som sedermera mördades av Erik XlV vid Sturemorden.


Under senare delen av 1500-talet ägdes gården av Svante Stures dotter Margareta, gift med Ture Bjelke, som avrättades vid Linköpings Blodbad år 1600.


Från slutet av 1600-talet och fram till början av 1900-talet var gården registrerad som Gästgivargård i det resesystem som upprättats under 1600-talet, och många ägare avlöste varandra, dock under fredligare former än under 1500-talet.


Mangårdsbyggnaden byggdes 1856 av byggmästarna Nyström. Nuvarande ägarens farfarsfar köpte gården 1862 och den har med smärre avbrott varit kvar i samma släkt i nära 150 år.


Arealen är 45 ha skog, 32 ha åker och 8 ha naturbeten. Sedan 1991 är driften helt inriktad på köttproduktion med Highland Cattle som enda ras. Produktionen bedrivs  ekologiskt med certifiering enligt EU både beträffande djur och växtodling.


Dessutom ingår i verksamheten uthyrning av tomter för fritidsbostäder, några åretruntbostäder samt en sommarstuga.