Djuren

HIGHLAND CATTLE:


Här på gården har vi jobbat aktivt med avelsarbete sedan starten 1992. Det innebär att vi vägde födelse-, 200-dagars-, 365-dagars- samt 550-dagars (kvigor)vikter. Detta gjorde vi för att kunna sortera bort både fäder och mödrar som inte uppnådde våra mål.. Vi ville ha kalvar med låg födelsevikt och en mamma som gav bra mjölk till sin kalv för bra tillväxt. Vid avvänjning var det ett måste att kalven försåg sej för att öka i vikt enligt våra mål.


Vi sålde ett- och tvååringar vid tillgång. De tjurkalvar som såldes var tvugna att ha T-tal 100 och uppåt. Födelsevikten fick inte överstiga 38 kg.

Alla livdjur som vi sålde följdes av stambok, papper på hälsostatus samt fertilitesgaranti.


Idag har vi trappat ner och njuter av djuren i mindre skala. De håller våra marker öppna samtidigt som vi får gott kött att äta.


Är du intresserad av att köpa ekologiskt kött från djur som håller våra marker öppna kolla under fliken "Till salu".